MEDZINÁRODNÝ DOSAH

PRE NAŠICH KLIENTOV VIENNA INSURANCE GROUP A REWE SME REALIZOVALI REKLAMNÉ KAMPANE NA SLOVENSKU, V ČESKEJ REPUBLIKE, BULHARSKU, CHORVÁTSKU, V RUSKU A NA UKRAJINE.

OD ROKU 2013 SÚ NAŠIMI KLIENTMI AJ PRESTÍŽNE ŠANGHAJSKÉ MÚZEUM SKLA A CHINA RENDEZ-VOUS, S KTORÝMI SPOLUPRACUJEME NA PROPAGÁCII ICH PODUJATÍ.