PORTFOLIO

NAŠE PORTFÓLIO JE TVORENÉ KOMPLEXNÝMI ATL A BTL KAMPAŇAMI ALE AJ MENŠÍMI PROJEKTAMI, KTORÉ VÁM RADI ODPREZENTUJEME NA OSOBNOM STRETNUTÍ.

DOVTEDY SI MÔŽETE POZRIEŤ STRUČNÝ PRIEREZ NAŠE ATL KREATIVY.